Masaże

Masaż jest to ściśle określone działanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu. Bodźce dostarczane mogą być za pomocą rąk masażysty (masaż manualny), bądź też za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanych aparatów (masaż przyrządowy). Zabiegowi masażu podlegają tkanki miękkie (skóra, tkanka podskórna, mięśnie) oraz wszystkie elementy strukturalne biernego i czynnego aparatu ruchu. Na drodze wewnątrz wydzielniczej (humoralnej) i neuroodruchowej zachodzi korzystny wpływ masażu na narządy wewnętrzne i układy. Stąd też masaż coraz częściej jest środkiem leczniczym, wykorzystywanym w wielu dyscyplinach medycznych (chirurgia, ortopedia, neurologia, ginekologia, pediatria, choroby wewnętrzne) współdziałając z farmakologią lub jako jej alternatywne wspomaganie.